Torfowisko Sobowice

Rezerwat „Torfowisko Sobowice” zajmuje powierzchnię 95,46 ha. To jeden z najciekawszych obiektów na Lubelszczyźnie. Wyraźnie różni się florystycznie od torfowisk Roskosz, Brzeźno, Bagno Serebryskie. Występujące tu zespoły turzycy Davalla i marzycy rudej osiągają niespotykaną na pozostałych torfowiskach węglanowych powierzchnię.

Na uwagę zasługuje również niespotykany w pozostałych rezerwatach zespół zaroślowy z brzozą niską i wierzbą rokitą. Rośnie tu wisienka stepowa, powojnik prosty, tojad dzióbaty, pluskwica europejska. Spośród występujących tu roślin na uwagę zasługują gatunki chronione: powojnik prosty, mieczyk dachówkowaty i masowo występujący tojad dzióbaty. Na wilgotnych łąkach w obrębie rezerwatu występuje największa na Lubelszczyźnie populacja pełnika europejskiego. Dwie rośliny wymagają szczególnego komentarza. Pierwszą z nich jest języczka syberyjska – gatunek nieznany dotychczas z terenu Lubelszczyzny, mający jedyne stanowiska na Kielecczyźnie. Uznany jest on za ginący w Polsce.

Drugą rośliną jest storczyk wątlik błotny, znany dotychczas z jednego stanowiska na Lubelszczyźnie.

Występują tu motyle znane z nielicznych stanowisk lub nie podawane dotychczas z terenu Polski, jak również gatunki rzadkie w Europie. Z ptaków gniazdujących na terenie rezerwatu należy wymienić przed wszystkim dubelty czy błotniaki łąkowe.