"Dziewicza Góra" - Pomnik Przyrody

„Dziewicza Góra” usytuowana w Horodyszcze Kolonia. Malownicze, widokowe wzgórze o powierzchni 1,54 ha. Od 1983 roku, ze względu na walory krajobrazowe, wzniesienie jest objęte ochroną jako pomnik przyrody.

Wzgórze jest porośnięte dębami (znajduje się tu 26 drzew). Według legendy nazwa wiąże się z istnieniem na tej górze klasztoru zamieszkiwanego przez dziewice, który podczas najazdu Tatarów zapadł się pod ziemię. Badania archeologiczne nie potwierdziły jednak tych przypuszczeń, chociaż na wzniesieniu w jego okolicy odkryto kamienne groby oraz narzędzia.