Stawska Góra

Florystyczno – stepowy rezerwat „Stawska Góra” znajduje się w pobliżu miejscowości Staw, zajmuje powierzchnię 4 ha. Został utworzony już w 1956 roku. Rezerwat obejmuje wierzchowinową część góry Czubatki, jednego ze wzgórz tworzących Pagóry Chełmskie. 

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie aż 216 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich 30 należy do gatunków rzadkich, w tym 6 objętych jest ochroną ścisłą. Są to dziewięćsił popłocholistny i bezłodygowy, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, orlik pospolity, wiśnia karłowata. Wiśnia karłowata, dziewięćsił popłocholistny i starzec cienisty należą do gatunków zagrożonych wyginięciem i wpisane zostały do „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”. 

Zwierzęta bezkręgowe rezerwatu reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich, znanych w Polsce z bardzo niewielu stanowisk lub wręcz nigdzie dotychczas nie notowanych. Dotyczy to zwłaszcza motyli, których łącznie stwierdzono w rezerwacie 331 gatunków. Spośród wszystkich występujących na terenie rezerwatu gatunków owadów, 5 należy do gatunków chronionych, a 27 do gatunków rzadkich, wpisanych na „Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych z Polsce”.