Szlak Chełmskich Torfowisk Węglanowych

Szlak „Chełmskich Torfowisk Węglanowych", zwany również szlakiem „Bagien i Moczarów", prowadzi z Dorohuska do Chełma. Na szlaku znajdują się unikalne chełmskie torfowiska węglanowe obejmujące rezerwaty: „Roskosz", „Brzeźno" i „Bagna Serebryskie", należące do Chełmskiego Parku Krajobrazowego, z bardzo cenną florą i fauną. 

W ostoi tej stwierdzono bytowanie 142 gatunków ptaków, z których ponad 110 wyprowadza tutaj lęgi. Jest to jedno z najważniejszych w Europie stanowisk rozrodu wodniczki, a także ważne lęgowisko błotniaka łąkowego i dubelta. Ogromny potencjał tej ostoi dla występowania ptaków siewkowatych (kszyk, czajka, rycyk) sprawia, że poprzez właściwe zagospodarowanie próbuje się odtworzyć liczne populacje tych ptaków. 

Przebieg: Chełm Podziemia Kredowe - ulica Lubelska, Szpitalna - Stańków - Srebrzyszcze - rez. torfowiskowy "Bagno Serebryskie - Brzeźno Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych - rezerwat torfowiskowy "Brzeźno" w Chełmskim Parku Krajobrazowym - rez. torfowiskowy "Roskosz"- Ostrów - Turka - Dorohusk PKP.