Ścieżka rowerowa „Pagóry Janowskie”

Przebieg: Chełm - Strupin Duży - Depułtycze Królewskie - Nowe Depułtycze - Zagroda - Uher - Weremowice - Żółtańce - Zawadówka - Chełm.

Licząca ponad 30 km ścieżka rozpoczyna się na południowych obrzeżach Chełma, w okolicy Lasu Borek. Następnie wiedzie przez miejscowości Strupin Duży, Krzywice – Kolonia, Depułtycze Królewskie, Nowe Depułtycze, Zagrodę, Uher, Weremowice i Zawadówkę. Zakończenie szlaku znajduje się przy drodze Chełm - Krasnystaw. 

Ścieżka prowadzi przez malownicze tereny Pagórów Chełmskich i umożliwia podziwianie panoramy Chełma ze wzniesień leżących na południe od miasta.

Koniec / początek szlaku - Chełm ul. Zawadówka, droga Chełm - Krasnystaw