Szlak rowerowy „GMINA CHEŁM – wpisane w krajobraz, wpisane w historię”

Ścieżka rowerowa przebiega wzdłuż rzeki Uherki przez miejscowości Pokrówka, Żółtańce i Żółtańce Kolonia. Na całej długości ścieżka ma charakter widokowo – rekreacyjny. Długość ścieżki rowerowej wynosi 3,148 km. Ścieżka rowerowa została wybudowana z dodatkową infrastrukturą w postaci placu zabaw, pomostu oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na kąpielisku w Żółtańcach. Ścieżka jest przedłużeniem miejskiej ścieżki rowerowej, zaczynającej się w parku miejskim, obok Hotelu Kamena.