Pałac w Srebrzyszczu

Pałac w Srebrzyszczu jest budowlą barokową z XVII wieku, ufundowaną przez miecznika chełmskiego Józefa Łopuskiego. Pałac otoczony jest parkiem w formie ogrodu włoskiego. Z wyposażenia uwagę zwracały osiemnastowieczne, późnobarokowe kominki (5 sztuk), w tym jeden dekorowany w stylu egipskim. Ciekawe były także dziewiętnastowieczne piece, w tym jeden posiadający zwieńczenie w postaci miniaturki pomnika króla Jana III Sobieskiego z warszawskich Łazienek. Obecnie na powierzchni parku, którego powierzchnia zajmuje 5,2 ha zachowało się prawie 500 starych drzew oraz aleja morwowa, usytuowana na osi pałacu. Aleja powstała w 1938 r. Od południa usytuowany jest staw z usypaną wyspą. Do głównej części obiektu prowadzi brama, a przed pałacem znajduje się trawiasty gazon. W południowej części parku zachowały się półkoliste szpalery grabowo-klonowe oraz szpaler wierzb od zachodu. Granice parku wyznaczają trzy aleje lipowe (o długości 350 m) oraz obecnie suchy kanał wodny, biegnący wzdłuż alei zachodniej, a jego wnętrze odgranicza szpaler klonowy.