Młyn i zabudowania podworskie w Uhrze

Ciekawym architektonicznie obiektem jest młyn w Uhrze, będący pozostałością po zespole pałacowo-parkowym. Pierwsze informacje o dworze w Uhrze pochodzą z połowy XVII w. Pierwotnie był to obiekt drewniany o charakterze obronnym. W XVIII w. Michał Olędzki ufundował murowany dwór, przebudowany pod koniec XIX w. przez Fudakowskich w luksusową rezydencję. 

Obiekt został zniszczony w 1914 r. (a ostatecznie rozebrany w 1934 r.). Całość otaczał olbrzymi park sięgający swymi początkami XVII w. W okresie międzywojennym większość dóbr została rozparcelowana - pozostała jedynie resztówka o powierzchni 45 ha, którą w 1928 r. od Zofii Siemieńskiej zakupił Sejmik Chełmski. Po parcelacji park dworski uległ likwidacji (drzewa zostały wycięte). 

Pozostałości zabudowań dworskich obecnie znajdują się w rękach prywatnych. Jednym z nielicznych ocalałych budynków zespołu dworsko-parkowego w Uhrze jest zabytkowy młyn powstały w dawnej gorzelni. Obecnie funkcjonuje tutaj galeria znanych chełmskich artystów - Teresy Chomik-Kazarian i Oganesa Kazariana. Obiekt powstał prawdopodobnie w XVIII w. jako magazyn browaru dworskiego. Po zniszczeniu w 1915 r., został przebudowany na młyn, czynny do 1950 r. W latach 1996-1998 przeprowadzono gruntowny remont obiektu.