Kościół pw. Wszystkich Świętych w Nowych Depułtyczach

Drewniany obiekt powstał w latach 1770-1790. Pierwotnie funkcjonował jako cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ufundowana przez sufragana kijowskiego Franciszka Olędzkiego, właściciela pobliskiego Uhra (na miejscu wymienianej od 1508 r. cerkwi prawosławnej).

Od 1875 r. cerkiew przeszła we władanie wyznawców prawosławia, którzy w 1905 r. ufundowali nową murowaną cerkiew (nieopodal starej), zburzoną w 1938 r. przez władze polskie. Jako świątynia katolicka funkcjonuje od 1916 r. Na wyposażenie składa się późnobarokowy osiemnastowieczny ołtarz główny, przeniesiony z kościoła w Trzeszczanach (powiat hrubieszowski) oraz dwa ołtarze boczne z przełomu XVIII i XIX w. Na ołtarzach znajdują się cenne obrazy z XVIII i XIX w. („Wszystkich Świętych”, „Matka Boska Częstochowska”, „Chrzest Chrystusa w Jordanie” i „Ukrzyżowanie”).

Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z końca XVIII w. W obiekcie znajdują się 2 dzwony - dar arcybiskupa lubelskiego Bolesława Pylaka (obecnie seniora), który służył w parafii pomocą duszpasterską podczas studiów.