Pozostałości Podworskie w Okszowie

Pierwsze informacje o dworze w Okszowie pochodzą z XVIII w. Na jego bazie wzniesiono w kolejnych stuleciach następne obiekty. Obecnie w dawnym budynku podworskim z 1 połowy XIX w. funkcjonują warsztaty szkolne. Powstały w XIX w. park posiada powierzchnię 9,3 ha. Znajduje się w nim ok. 1400 drzew i krzewów. Do najczęściej występujących gatunków należą: klon zwyczajny, klon jesionolistny, lipa drobnolistna, topola biała, jesion wyniosły, topola osika, grab pospolity, świerk kłujący srebrzysty, świerk kłujący pospolity, żywotnik zachodni i modrzew europejski.