Dawna Szkoła Rolnicza w Okszowie

 

Zespól Szkół Rolniczego Kształcenia Ustawicznego obchodził w 2013 roku 90 – tą rocznicę swojego istnienia. Szkołę mimo wielu trudności związanych z wojną polsko – bolszewicką w 1920 roku powołano do życia trzy lata później. Na patrona szkoły mianowano Józefa Piłsudskiego, który osobiście uczestniczył w uroczystościach szkoły. Obecnie szkoła kontynuuje tradycję Ludowej Szkoły Rolniczej Męskiej, Gimnazjum, Liceum Hodowlanego, Państwowego Technikum Rolniczego i Zespołu Szkół Rolniczych.