Kapliczka św. Jana Nepomucena (XVIII/XIX w.)

Obiekt znajduje się w pobliżu lasu Borek. Powstał prawdopodobnie w 2 połowie XIX w. jako miejsce pochówku żołnierzy rosyjskich. Podczas I wojny światowej był wykorzystywany jako miejsce spoczynku żołnierzy austriackich i niemieckich. W okresie międzywojennym na cmentarzu umieszczano groby żołnierzy Wojska Polskiego. W okresie II wojny światowej grzebano tutaj żołnierzy polskich, niemieckich i radzieckich. 

W latach dziewięćdziesiątych przeniesiono na cmentarz groby żołnierzy polskich z cmentarza przykościelnego przy ul. Artura Grottgera. Obecnie zachowało się 186 mogił. Obiekt ma powierzchnię 0,8 ha. Jest ogrodzony i posiada uporządkowane aleje. Żołnierzy polskich i radzieckich pochowanych w zbiorowych mogiłach upamiętniono pomnikami, na których umieszczono nazwiska poległych. Na cmentarzu rosną sosny i dęby w wieku około 100 lat.