Rezydencja biskupów prawosławnych w Stańkowie

W 1848 r. w Stańkowie umieszczono siedzibę strzelca leśnego (odpowiednik gajowego), na potrzeby którego powstały odpowiednie zabudowania. W 1890 r. dzięki staraniom chełmskiego biskupstwa prawosławnego przekazano zabudowania na letnią rezydencję biskupów.

Po przebudowaniu obiektu powstała rezydencja otoczona ogrodem i sadem. Liczące blisko 22ha założenie od wschodu odgraniczał las z licznym starodrzewiem, zdewastowanym po II wojnie światowej.

Po I wojnie światowej znalazło tutaj siedzibę nadleśnictwo, a obecnie gajówka. Z dawnego założenia pozostał budynek mieszkalny, murowana obora oraz fragment ogrodu o powierzchni 1,8 ha. Zachowała się m. in. dojazdowa aleja grabowa, aleja robiniowa oraz fragment półokrągłego szpaleru, otaczającego istniejącą niegdyś cerkiew. Znajduje się tutaj ok. 150 drzew, głównie: grab pospolity (99 sztuk), dąb szypułkowy (19 sztuk), robinia akacjowa (9 sztuk), lipa drobnolistna (6 sztuk) i modrzew europejski (6).

Występują również: klon pospolity, żywotnik zachodni, sosna wejmutka (2 sztuki), kasztanowiec biały, świerk pospolity, sosna zwyczajna, olsza czarna i czeremcha pospolita. Trzy modrzewie europejskie, o obwodach: 253, 257 i 258 cm zostały objęte ochroną pomnikową w 1989 r.