Kamienna wieża w Stołpiu

Kamienna wieża usytuowana na niewielkim grodzisku uznawana za jeden z najciekawszych zabytków Lubelszczyzny. Naukowcy ustalili, że wieża powstała pod koniec XII wieku. Za najbardziej prawdopodobnych fundatorów wieży uznano władców Księstwa Halicko-Włodzimierskiego Romana Mścisławowicza lub jego syna Daniela Romanowicza. 

Położenie wieży oraz specyficzne i charakterystyczne elementy sakralne – przy wieży wybudowany był niewielki drewniany gród z klasztorem z siedzibą dla kogoś znacznego. Za najbardziej prawdopodobną uznano matkę księcia Daniela. Niespotykana na naszej ziemi konstrukcja wieży z pozostałościami zdobień ośmiobocznej kaplicy, która znajdowała się na piątej kondygnacji, wskazuje na wzory zaczerpnięte z Bizancjum.