Dawny kościół ewangelicko - augsburski w Janowie

Obiekt powstał na początku XX w. na potrzeby kolonii niemieckiej w Janowie, założonej w 1871 r. przez Wilhelma Kamenza, na gruntach majątku Nowosiółki (nazwa pochodzi według tradycji od imienia syna właściciela). W okresie międzywojennym do 1999 roku funkcjonowała tam szkoła powszechna. 

Obecnie zlokalizowano w nim świetlicę i punkt biblioteczny. Obiekt jest murowany i rozplanowany na rzucie prostokąta. Jest parterowy i posiada użytkowe poddasze. Przykryty jest dwuspadowym dachem oraz oblicowany opoką, poprzedzielaną czerwoną cegłą, z której wykonano również narożniki i elementy ozdobne. Nieopodal znajduje się cmentarz ewangelicki z przełomu XIX i XX w. o powierzchni 0.30 ha z nagrobkami z początków XX w.